Vi vurderer helseprodukter

Mange er usikre på om e-sigaretter er lovlig i Norge og det er ikke så rart. Et heller uklart regelverk kan nemlig virke riktig så forvirrende, blant annet fordi det skilles mellom e-sigaretter med og uten nikotin og ikke minst fordi e-sigaretter reguleres av flere forskjellige regelverk. I dette innlegget skal vi forsøke å gi en noenlunde enkel forklaring på hvordan reglene egentlig er. Legg imidlertid merke til at at reglene vurderes fortløpende og både kan bli endret av EU eller norske myndigheter.

E-sigaretter uten nikotin
I følge helsedirektoratet sine nettsider er e-sigaretter uten nikotin helt lovlig i Norge. Det vil si at det både salg og kjøp av slike e-sigaretter er tillatt, noe du kanskje har lagt merke til. Dersom du ønsker å kjøpe e-sigaretter uten nikotin kan du med andre ord gjøre det helt lovlig, både på nett og i butikker og andre utsalgssteder.

E-sigaretter med nikotin
Det er regelverket rundt e-sigaretter med nikotin som det kan være vanskelig å forstå, blant annet fordi det er flere etater (blant andre Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk) og dermed flere regelverk som bestemmer hva som er lovlig. Og det som er lovlig er følgende. Nikotinholdige e-sigaretter kan importeres av privatpersoner dersom formålet er røyke avvenning. 

Det er foreløpig ikke tillatt å selge e-sigaretter med nikotin, men det er i utgangspunktet lovlig å kjøpe slike produkter på nett, eller dersom du befinner deg i utlandet. Forklaringen på det er at nikotinholdige e-sigaretter regnes som et legemiddel og dersom visse betingelser oppfylles kan privatpersoner kjøpe legemidler på nett og/eller i utlandet.

Slik kjøper du lovlig
Kort oppsummert kan du kjøpe e-sigaretter med nikotin på nett. De betinger imidlertid at du du kjøper fra en aktør innen EØS/EU-området, at mengden ikke overstiger 3 måneders forbruk, at du kun kjøper til privat bruk, at du er over 18 år, samt at e-sigarettene er anskaffer på e lovlig måte (lovlig i det landet du bestiller fra).  Nedenfor finner du noenforskjellige nikotinholdige e-sigaretter som du lovlig kan kjøpe på nett og så få sendt til Norge.


  • Xsmoke (populært abonnement)


Vil du vite mer?
Det er fremdeles for tidlig å fastslå med sikkerhet hvor effektive e-sigaretter er som er røykavvenningsprodukt og det er også umulig å si noe sikkert om en potensiell helserisiko knyttet ti slike produkter. Stadig flere eksperter mener at e-sigaretter er bra for folkehelsen, mens helsemyndighetene som vanlig er avventende og til dels avvisende. I denne artikkelen kan du lese hva helsemyndighetene skriver. Her kan du lese hva en anerkjent forsker mener og her kan du lese om en annen ekspert som uttaler seg.


Vi presiserer at tilgjengelig informasjon om helseeffekten fra e-sigaretter er veldig usikker. Mye mer forskning er nødvendig før man kan fastslå hvor skadelig dette produktet er og hvor stor risikoen for bivirkninger er. Det eneste de aller fleste eksperter er enige om er at nikotinholdige e-sigaretter er mindre skadelige enn vanlig røyk.


Sjekk fordelene med bestselgeren Maxulin

Sist oppdatert 28. oktober 2018.

Er e-sigaretter lovlig i norge?